Mafyra Barnpsykiatri AB

Maria Lindahl, leg läkare och Specialist inom Barn- och UngdomspsykiatriMina tjänster och priser

Tjänster och priser 2024:

- Nybesök 75 min på plats eller digitalt 3200kr

- Nybesök/Återbesök 60 min på plats eller digitalt 2700kr

- Återbesök 30 min på plats eller digitalt 1700kr

- Läkardelen av en neuropsykiatrisk utredning. Ta kontakt med mig för förslag på utredningsupplägg och pris. Utredningarna sker i samarbete med någon av mina samarbetspartners (privatpraktiserande psykolog)

- Telefontid 5-10 min efter medicininsättning 300kr, inklusive receptförnyelse 500 kr

- Telefontid 15 min 700kr

- Telefontid 30 min 1000kr

- Deltagande i samarbetsmöten/nätverksmöten/SIP debiteras som ett besök enligt priserna ovan utifrån tidsomfattning.

Kostnad för recept och intyg av enklare sort är inkluderat i ovanstående priser.

- Körkortsintyg som del av besök/telefonkontakt 700kr extra.

- Vid endast behov av körkortsintyg bokas minst 15 min telefonkontakt för känd patient (=1400kr totalt).

- Endast recept för känd patient utan bokad telefontid eller besök 500 kr.

- Endast intyg av enklare slag kring känd patient utan bokad telefontid eller besök 500 kr.

- Endast omfattande intyg för känd patient utan bokad telefontid eller besök 1000 kr.

Sent återbud mindre än 24 h innan besöket eller vid uteblivet besök debiteras det fulla beloppet.

Jag har inget avtal med regionen vilket betyder att jag endast kan ta emot privatbetalande patienter. Betalning sker via faktura.

Jag har tillgång till mottagningsrum i centrala Stockholm.

Kontakta mig för prisuppgifter kring föreläsningar och konsultverksamhet.

 
Instagram
LinkedIn