Mafyra Barnpsykiatri AB

Maria Lindahl, leg läkare och Specialist inom Barn- och UngdomspsykiatriOm mig

Mitt namn är Maria Lindahl och jag har arbetat som läkare på BUP i mer än 15 år och de senaste 10 åren som Specialist inom Barn- och Ungdomspsykiatri. Under våren 2021 startade jag mitt AB där jag arbetar med privat vård av patienter och familjer. Jag utför läkardelen av fördjupade bedömningar (neuropsykiatriska utredningar), läkarbedömningar av tillstånd såsom depression, ångest, tvång, sömnsvårigheter samt medicineringar av dessa tillstånd som ett tillägg till psykologisk behandling. Jag har även behandlingskontakter gällande ADHD-medicin. Jag samarbetar med privatpraktiserande psykologer som ni hittar under "samarbetspartners".  De flesta av mina patienter är under 18 år men jag arbetar även med vuxna. Mina specifika intresseområden har under åren blivit autism, selektiv mutism, utagerande problematik samt långvarig skolfrånvaro. Jag ser fram emot att erbjuda god evidensbaserad och patientsäker vård med särskild inriktning på att varje individ, patient likväl som syskon och föräldrar, ska känna sig lyssnade på och respekterade. Jag strävar efter att vara en läkare jag själv skulle vilja träffa inom vården. 


Jag arbetar även med att föreläsa samt på begäran utförs konsultverksamhet gentemot skolor, kommuner och socialtjänsten:

Som läkare inom BUP träffar jag barn från 0-18 år med många olika symtom och reaktioner på att livet skaver och tar för mycket energi. Det kan vara symtom alltifrån svårigheter med sömn, oro/ångest, depression, ätstörningar, självskadebeteende, utagerande beteende, problematiskt skolfrånvaro etc. Många gånger har jag träffat ungdomar som haft vårdkontakt under flera år och där olika vårdkontakter inte gett någon lindring eller förbättrat mående vilket har resulterat i mer och mer kraftfull och funktionsnedsättande problematik. Dessa ungdomar har jag mycket erfarenhet av och riktar mina föreläsningar och utbildningar kring. Jag beskriver hur jag närmar mig och kartlägger, hur jag använder medicinering av olika slag som tillägg till övrig behandling men även som ett sätt att mildra symtom så att underliggande funktionsnedsättningar och/eller symtom kan undersökas vidare i syfte att förstå vad som ligger till grund och vad behandlingen behöver inriktas på initialt. Och den första ”vårdplanen” är ALLTID alliansskapande, intresse, trygghet, tid och utrymme. 

Hör av er för att boka föreläsning eller utbildning.


 Välkommen med er förfrågan via kontaktformuläret som ni hittar under fliken "Kontakta mig".

Instagram
LinkedIn